تریدی پانل

تریدی پانل

دیوارهای باربر

سازه 3D Panel با توجه به ساختار سه بعدی خود و براساس ضوابط مندرج نشریه 385، تا چهار طبقه به عنوان سازه باربر می تواند استفاده گردد. این امر موجب حذف اسکلت و اجرای همزمان دیوارها و سقف می شود.

این نوع کاربرد 3D Panel، مزایای جدیدی را در اختیار کارفرما قرار خواهد داد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.

 1. رعایت مبحث 19 انرژی
 2. رعایت آیین نامه 2800 زلزله
 3. اجرای همزمان تأسیسات مکانیکی و برقی
 4. سرعت اجرا
 5. کاهش ضخامت دیوار
 6. کاهش هزینه های اجرا

رعایت مبحث 19 انرژی

افزایش بهای انرژی، به ناچار ساخت و سازها را به سوی استفاده از مصالحی سوق می دهد که کمترین هدر رفت انرژی را داشته باشند.

بدین منظور و براساس محاسبات صورت گرفته در کتاب ” تیغه های جداکننده داخلی در ساختمان سازی ” تألیف علی مسعود انواری، دیوار 3D Panel 11 سانتی با 4 سانت عایق پلی استایرن، با دیوار آجری به ضخامت 80 سانتی متر برابری می کند.

از طرف دیگر دیوار آجری توان بالائی در جذب انرژی گرمائی دارد. این موضوع موجب می شود که در طول فصل گرما، انرژی گرمائی را از محیط بیرون جذب و به داخل هدایت کند و در طول فصل سرما، انرژی گرمائی را از فضای داخل جذب کرده و به بیرون هدایت کند. و این تمامأ هدر رفت انرژی به حساب می آید.

رعایت آیین نامه 2800 زلزله

زلزله به عنوان یک واقعیتی که در سال های اخیر رابطه تنگاتنگی با زندگی ما پیدا کرده است، وجود دارد. مهمترین دلیل بروز خسارات انسانی در سازه های باربر در هنگام زلزله، عملکرد نامناسب و خارج از پیش بینی المانهای باربر سازه می باشد. دیوار های آجری از جمله المانهایی هستند که در صورت خروج از مرکز ثقل خود باعث واژگونی دیوار و ریزش سقف خواهند شد.

در سازه های 3D Panel درگیری سازه با فنداسیون و سقف، عملکرد یکپارچه ای را برای کل سازه فراهم می آورد و در صورت ایجاد ضعف برای یک قسمت از سازه، بار آن بخش بین قسمت های دیگر تقسیم می شود و امکان ریزش را به حداقل می رساند.

کاهش وزن ساختمان از دیگر موارد کلیدی است که در کاهش اثرات زلزله بسیار موثر می باشد. در صورت جایگزینی  دیوار 3D Panel  با سازه آجری، وزن دیوارهای ساختمان 70%  کاهش خواهد یافت، که با توجه به اثر مستقیم وزن در نیروی مخرب زلزله، تأثیر بسیار زیاد آن قابل لمس خواهد بود.

وزن کل دیوارها

متراژ دیوار

وزن هر متر مربع دیوار

نوع دیوار

118.000

200

590

دیوار 35 سانتی آجر فشاری

33.600

200

168

دیوار 3D Panel

پس از نصب پانل ها و پیاده سازی معماری کار، کلیه کارهای تأسیساتی و مکانیکی اجرا می شود. کلاف های درب و پنجره نصب می گردد. در این فاز، یک ماکت واقعی از ساختمان قابل رویت است و کارفرما می تواند تمام موارد اعم از صحت و دقت نقشه های معماری و تأسیساتی را کنترل نماید و سپس بتن پاشی آغار گردد.

اجرای آسان و همزمان کارها

پس از نصب پانل ها و پیاده سازی معماری کار، کلیه کارهای تأسیساتی و مکانیکی اجرا می شود. کلاف های درب و پنجره نصب می گردد. در این فاز، یک ماکت واقعی از ساختمان قابل رویت است و کارفرما می تواند تمام موارد اعم از صحت و دقت نقشه های معماری و تأسیساتی را کنترل نماید و سپس بتن پاشی آغار گردد.

جزئیات اجرای تاسیسات در 3D PANEL

سرعت اجرا

ساختار کارخانه ای پروسه تولید3D Panel و ابعاد بزرگ پانل ها از یک طرف، و نیز نیاز به برنامه ریزی و مشخص بودن آیتم های موثر در کار و پیش بینی و اجرای آن ها در حین نصب دیوار ها از طرف دیگر، باعث سرعت بخشیدن به کارها خواهد شد به گونه ای که یک ساختمان با 150 مترمربع زیر بنا، ظرف مدت 45 روز آماده تحویل برای اجرای نازک کاری می شود.

نکته مهم و حائز توجه این است که در زمانی که کلفت کاری ساختمان با سیستم 3D Panel تمام می شود، فقط آیتم های سفید کاری و کاشی و سرامیک باقی مانده است، چون دیوارها سیمانکاری شده و آماده سفید است، تآسیسات مکانیکی و برقی اجرا شده، کلاف های درب و پنجره نصب شده است.

کاهش ضخامت دیوار

مقایسه ضخامت دیوار آجری با 3D PANEL

ساختار کارخانه ای پروسه تولید3D Panel و ابعاد بزرگ پانل ها از یک طرف، و نیز نیاز به برنامه ریزی و مشخص بودن آیتم های موثر در کار و پیش بینی و اجرای آن ها در حین نصب دیوار ها از طرف دیگر، باعث سرعت بخشیدن به کارها خواهد شد به گونه ای که یک ساختمان با 150 مترمربع زیر بنا، ظرف مدت 45 روز آماده تحویل برای اجرای نازک کاری می شود.

نکته مهم و حائز توجه این است که در زمانی که کلفت کاری ساختمان با سیستم 3D Panel تمام می شود، فقط آیتم های سفید کاری و کاشی و سرامیک باقی مانده است، چون دیوارها سیمانکاری شده و آماده سفید است، تآسیسات مکانیکی و برقی اجرا شده، کلاف های درب و پنجره نصب شده است.

با توجه به اینکه اکثر عرض قطعات زمین بین 7 تا 10 متر است، کاهش تعداد پی و یا کاهش ضخامت پی ها مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ضخامت تمام شده3D Panel باربر، 18 سانتی متر و ضخامت تمام شده دیوار باربر با آجر فشاری و لایه پلاستر روی آن 40 سانتی متر می باشد. این تفاوت ضخامت برای یک ساختمان یا 150 متر زیر بنا نزدیک به 22 مترمربع، یعنی معادل 15% کل زیر بنا است.

جمع بندی :

 • با توجه به موارد ذکر شده در صورت جایگزینی دیوار 3D Panel با دیوار 35 سانتی آجر فشاری، نتایج زیر بدست خواهد آمد:
 • سرعت اجرا 3 برابر افزایش خواهد یافت.
 • مصرف انرژی، نزدیک به 45% کاهش خواهد یافت.
 • کیفیت اجرا معادل دیوار بتنی خواهد بود.
 • سطح اشغال در حدود 15 درصد کاهش خواهد یافت.

جزئیات اجرائی و فنی

کلیه ضوابط و نکات اجرائی در اجرای 3D Panel براساس نشریه شماره 385  تعیین می گردد.

استفاده از 3D Panel در دیوارهای پارتیشن

با توجه به اینکه آپارتمان نشینی و بلند مرتبه سازی در شهرهای بزرگ به صورت چشمگیری در حال توسعه می باشد، رعایت برخی از مباحث فنی و اجرائی و همچنین اقتصادی – اجتماعی بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر باید قرار بگیرد.

 1. رعایت مبحث 19 انرژی
 2. رعایت آیین نامه 2800 زلزله
 3. رعایت مبحث 18 عایق بندی صدا
 4. رعایت مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 5. درگیری نما با دیوار محیطی
 6. اجرای همزمان تأسیسات مکانیکی و برقی
 7. سرعت اجرا
 8. کاهش ضخامت دیوار
 9. امنیت در برابر سرقت و حشرات موذی
 10. کاهش هزینه های اجرا

رعایت مبحث 19 انرژی

امروزه افزایش قیمت حاملهای انرژی، نیاز به عایق سازی دیوار ها را برای کاهش به هدر رفت انرژی، و به تبع آن کاهش هزینه های سوخت و انرژی ، و همچنین استفاده بهینه تأسیسات گرمایشی و سرمایشی را بیش از پیش میطلبد.

بدین منظور و براساس محاسبات صورت گرفته در کتاب ” تیغه های جداکننده داخلی در ساختمان سازی ” تألیف علی مسعود انواری جدول زیر ارائه شده است ، که مقایسه ای بین ضخامت دیوارهای مختلف، که مقاومت حرارتی یکسانی را دارند صورت گرفته است.

3D Panel

11 سانتی

لیکا

12/6 سانتی

هبلکس

12 سانتی

دیوار گچی

10/3 سانتی

دیوار سفالی

12/6 سانتی

12/6

دیوار سفالی 12/6 سانتی

10/3

13/5

دیوار گچی 10/3 سانتی

12

22

30

هبلکس12 سانتی

12/6

20

38

50

لیکا 12/6 سانتی

11

13

21

40

52

تریدی پنل 11 سانتی

براساس این مقایسه دیوار 3D Panel  با 4 سانت عایق پلی استایرن با دیوار تیغه سفالی با ضخامت 52 سانتی متر ، به عنوان رایج ترین دیوار پارتیشن ، برابری می کند.

قیاس ابعاد مصالح مختلف با مقاومت حرارتی یکسان

رعایت آیین نامه 2800 زلزله

جمع شدن تمام کیفیت ها، نوآوریها و تخصص ها در یک ساختمان تنها وقتی مفید است که نتیجه آن داشتن خانه ایمن در برابر حوادث باشد. زلزله بخشی از زندگی ماست و ساخت یک ویلای سبک و ایمن ، آسایش خاطر ما را تأمین می کند.

حصول این مهم توسط 3D Panel با توجه به نکات زیربه سهولت قابل دستیابی است.

درگیری پانلها با شناژ کف و سقف و عدم امکان ریزش در زلزله

 • یکپارچگی دیوار بتنی و عدم خرد شدن و ریزش در زلزله
 • کاهش وزن سازه
 • عدم نیاز به شاسی کشی در طبقات برای جلوگیری از خطر ریزش در زلزله

رعایت مبحث 18 – عایق بندی صدا

یکی از عواملی که موجب میشود تا آسایش و حریم خصوصی حفظ گردد، عایق بودن دیوارهای محیطی هر واحد آپارتمان می باشد. این عایق بودن هم برای دیوار های خارجی برای کاهش صداهای مزاحم شهری و هم برای دیوارهای داخلی به منظور حفظ حریم خصوصی خانه و خانواده می باشد.

بدین منظور و براساس محاسبات صورت گرفته در کتاب ” تیغه های جداکننده داخلی در ساختمان سازی ” تألیف علی مسعود انواری جدول زیر ارائه شده است ، که مقایسه ای بین انواع تیغه های رایج در ساختمان سازی را که دارای شرایط و ضخامتهای یکسانی هستند، صورت گرفته است.

بر این اساس نمودار زیر تهیه گردیده است.

شاخص کاهش صدا در تیغه های مختلف بر حسب دی سی بل

رعایت مبحث 12 – ایمنی و حفاظت کارگاه

پیشگیری از حادثه از اولویتهایی است که در هر کارگاه مورد توجه :

 • کارفرما
 • ناظرین ساختمان
 • نظام مهندسی
 • ناظرین اداره کار و رفاه اجتماعی
 • و . . . . .

و تمام افرادی است که به نوعی در پروسه ساخت در گیر و دخیل هستند.

پیشگیری از حادثه از اولویتهایی است که در هر کارگاه مورد توجه :

 • کارفرما
 • ناظرین ساختمان
 • نظام مهندسی
 • ناظرین اداره کار و رفاه اجتماعی
 • و . . . . .

و تمام افرادی است که به نوعی در پروسه ساخت در گیر و دخیل هستند.

از دیگر شاخصهایی که 3D Panel را نسبت به سایر تیغه های جداکننده متمایز می نماید این است که، در ابتدای امر و ظرف مدت کوتاهی، کلیه پانلهای دیوار محیطی ساختمان بسته شده و تمام پرتگاه ها امن شده و احتمال بروز هرگونه حادثه را در طول پروژه کاهش می دهد.

درگیری کامل نما با دیوار پیرامون

یکی از معضلات و سختی های کار اجرای نما در ساختمانهای مرتفع، حصول اطمینان از عدم جداشدن نما از دیوار اصلی در زمان بروز زلزله و یا در طول دوره استفاده است.

در معمول ترین حالت با استفاده از اسکوپ نما اجرا می شود. منتهی درگیری اسکوپ و نما با دیوار اصلی به میزان چسبندگی ملات به تیغه جداکننده بستگی دارد.

در برخی از پروژه ها به منظور افزایش ضریب اطمینان و انجام فنی تر کار از شاسی کشی و یا مش بندی تیغه جداکننده استفاده می شود، که این کار به خودی خود هزینه و زمان زیادی را صرف می کند.

در دیوار های 3D Panel می توان بتن پاشی را به گونه ای انجام داد، که مش ها پیدا باشد و ملات نما ضمن چسبندگی با بتن پاشیده شده، در پشت مش های دیوار نیز در گیر شده و کاملا با دیوار یک پارچه شود.

اجرای آسان و همزمان تأسیسات برقی و مکانیکی

پس از نصب 3D Panel ، کلیه تأسیسات می بایست اجرا گردد. به این منظور فوم محل های مورد نظر توسط دمنده های برقی ، ذوب شده، در صورت نیاز شبکه ها چیده می شود و تأسیسات مورد نظر اجرا و در نهایت شبکه تقویت مجددا روی آن نصب می شود.

این روش دو مزیت دارد.

 1. نیازی به تخریب دیوار برای اجرای تأسیسات نیست
 2. نیازی به پرکردن مجدد محل های اجرای تأسیسات با مصالح بنائی نیست.

که هر دو مورد فوق مستلزم صرف هزینه برای تخریب، جمع آوری نخاله و پرکردن مجدد هستند.

یکی دیگر از دغدغه های اصلی استفاده از 3D Panel ، اجرای کار به صورتی است که تداخلی بین اجرای تأسیسات و اجرای دیوار نباشد. با توجه به اینکه معمولا تأسیسات در مراحل پایانی نازک کاری ساختمان اجرا می گردد، و اجرای آن در زمان نصب و شات پانل احتمال آسیب رساندن به آن را زیاد می کند، می توان به روش زیر، به صورت رزرو محل تأسیسات را نگه داشت.

سرعت اجرا

همیشه سرعت در پروژه های ساختمانی، از بزرگترین دغدغه های کارفرمایان بوده است.

بزرگی قطعات از یک طرف و همزمانی اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی و اجرای اندودها، خود سبب میشود که برآیند انجام کار در ساختمان، سرعت قابل ملاحظه ای پیدا نماید. ضمنا اجرای چندین کار توسط یک اکیپ درگیری کارفرما را با اکیپهای مختلف کمتر می نماید.

بزرگی ابعاد پانل به گونه ای است که یک عدد پانل برابر با 90 عدد تیغه سفال می باشد.

کاهش ضخامت دیوار

به طور متوسط برای یک ساختمان با 100 متر مربع زیربنا 33 متر طول دیوار محیطی وجود دارد که بر اساس جدول شماره 5 برای رسیدن به یک میزان عایق بودن دیوارها میزان سطح اشغال دیوارها محاسبه شده است.

3D Panel

11 سانتی

لیکا

12/6 سانتی

هبلکس

12 سانتی

دیوار گچی

10/3 سانتی

دیوار سفالی

12/6 سانتی

3/63

4/29

6/93

13/2

17/16

سطح اشتغال زیربنا (مترمربع)

منتهی با توجه دیتایل معمول که از دو تیغه سفال و عایق پلی استایرن در بین آن و ضخامت تمام شده 26 سانت استفاده می شود در قیاس با 3D panel  به ضخامت تمام شده 11 سانت، در عمل 95/4 مترمربع فضای مفید به یک واحد 100 مترمربعی آپارتمانی اضافه می گردد.این یعنی معادل 5% فضای کل آپارتمان.

امنیت

تأمین امنیت ساختمان از هجوم سارقان از یک طرف و حشرات و جانوران موذی از طرف دیگر، از موارد بسیار مهمی است که در انتخاب نوع تیغه های جداکننده باید مورد توجه قرار گیرد. در دیوارهای 3D Panel با توجه به یکپارچگی و بتن آرمه بودن دیوارها ، ریز بودن چشمه ها و دولایه بودن بتن پاششی، تخریب امر بسیار دشواری خواهد بود.

کاهش هزینه های اجرا

با توجه به موارد ذکر شده در صورت جایگزینی دیوار 3D Panel   با سایر دیوارهای جداکننده ، نتایج زیر بدست خواهد آمد :

 • سرعت اجرا 6 برابر افزایش خواهد یافت.
 • عدم نیاز به اجرای وال پست و نعل درگاه.
 • عدم نیاز به زیر سازی جهت اجرای نازک کاری.
 • کیفیت اجرا معادل دیوار بتنی خواهد بود.
 • زیر بنای مفید بین 5 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت.
 • در مصرف انرژی و تأسیسات حرارتی و برودتی،30% صرفه جوئی خواهد شد.
 • کار به صورت فنی و اصولی اجرا خواهد شد.

سخن پایانی:

از اهمیتی که برای سرمایه خود و جان انسانها قائل هستید، صمیمانه سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.